Formare profesională

Asociația Consensual este autorizată ca furnizor de servicii de formare profesională pentru adulți de către CNFPA, finalizându-și cursurile cu certificate emise de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Asociația Consensual este autorizată de către MMFES pentru servicii de consiliere și mediere pe piața muncii, asigurând pentru beneficiarii săi oportunități de angajare.

Asociația Consensual este membru fondator al Centrului de Excelență în Servicii ce oferă agenților economici și persoanelor fizice interesate:

Programe de calificare/recalificare

 • administrator pensiune turistică
 • agent curățenie
 • brutar
 • bucătar
 • coșar
 • florar decorator
 • funcționar bancar
 • inspector resurse umane
 • îngrijitoare bătrâni la domiciliu
 • lucrător finisor în construcții
 • lucrător în comerț
 • lucrător social
 • ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
 • tehnician în activități de poștă

Programe de inițiere/specializare/perfecționare

 • asistent relații publice
 • barman
 • competențe antreprenoriale
 • competențe informatice
 • competențe în limba engleză
 • competențe sociale și civice
 • consilier de informare și orientare profesională
 • director în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și de maiștri
 • director vânzări
 • disk Jockey
 • expert achiziții publice
 • expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene
 • formator (formare profesională)
 • maestru ceremonii
 • manager resurse umane
 • manager proiect

Programe de dezvoltare personală

 • Coaching la locul de muncă
 • Cum să devii un antreprenor de succes
 • Dezvoltarea abilităților manageriale
 • Management, marketing și PR
 • Managementul afacerilor mici și mijlocii
 • Strategie organizațională în situații de criză
 • Viziune antreprenorială și comerț în statele UE

Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii:

 • leadership
 • lucru în echipă
 • rezolvarea de probleme
 • comunicare
 • negociere
 • muncă orientată către client (atitudine faţă de clienţi)
 • organizarea locului de muncă
 • metode de căutare a unui loc de muncă
 • igiena și securitatea muncii
 • autodezvoltare profesională (dezvoltare personală cu scopul obţinerii de performanţă)

Cursurile organizate au o durată cuprinsă între 1-9 luni, în sistem dual – alternând pregătirea teoretică cu aplicațiile practice.

2008
2007
2006
2005

Numărul persoanelor cuprinse la cursuri: 300, din care:

 • 270 de persoane au urmat cursurile gratuit (beneficiind de finanțare prin diferite programe de dezvoltare a resurselor umane);
 • 30 de persoane cu taxă;

Numărul cursurilor organizate: 15, din care:

 • 6, prin programul ”O șansă pentru fiecare”, Phare 2005 – Coeziune economică și socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Măsuri Active de Ocupare;
 • 6, prin programul ”Barmanul – între artă și meserie”, Phare 2005 – Coeziune economică și socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calficarea și recalificarea forței de muncă;
 • 3 la solicitarea persoanelor interesate.

Numărul persoanelor consiliate și plasate pe piața muncii: 100.

Numărul persoanelor cuprinse la cursuri: 424, din care:

 • 406 persoane au urmat cursurile gratuit (beneficiind de finanțare prin diferite programe de dezvoltare a resurselor umane);
 • 18 persoane și-au suportat costurile de școlarizare.

Number of courses organized: 23, in which:

 • 2, prin proiectul ”Birou transfrontalier de informare și instruire în tehnici de comerț exterior”, Phare CBC 2004;
 • 13, prin proiectul ”Servicii de calificare/recalificare/perfecționare a persoanelor din mediul rural în meserii specifice activităților din agricultură și conexe acestora” BERD-AJOFM Iași;
 • 2, prin proiectul ”Centrul de calificare în meseria ”Cizmar” și de specializare în meseriile ”Manager proiect” și ”Manager al sistemelor de management al calității””, Phare 2004 – Coeziune economică și socială;
 • 3, prin proiectul ”Cursuri de calificare și recalificare a angajaților SC RE MINA SRL”, Phare 2004 – Coeziune economică și socială;
 • 1, la solicitarea Fundației Caritas;
 • 2, la socitarea persoanelor interesate.

Numărul persoanelor consiliate și plasate pe piața muncii: 176.

Numărul persoanelor cuprinse la cursuri: 592, din care;

 • 499 au urmat cursurile gratuit (beneficiind de finanțare prin diferite programe de dezvoltare a resurselor umane);
 • 93 de persoane și-au suportat costurile de școlarizare.

Numărul cursurilor organizate: 38, din care:

 • 13, prin proiectul ”Servicii de calificare/recalificare/perfecționare a persoanelor din mediul rural în meserii specifice activităților din agricultură și conexe acestora”, Banca Mondială – AJOFM Iași;
 • 12, prin proiectul ”Servicii de calificare/recalificare/perfecționare a persoanelor din mediul rural în meserii specifice activităților din agricultură și conexe acestora”, Banca Mondială – AJOFM Iași;
 • 1, la solicitarea Fundației Caritas;
 • 12, la solicitarea persoanelor interesate.

Numărul persoanelor consiliate și plasate pe piața muncii: 143.

Numărul persoanelor cuprinse la cursuri: 152, din care:

 • 152 de persoane au urmat cursurile gratuit (beneficiind de finanțare prin diferite programe de dezvoltare a resurselor umane).

Numărul cursurilor organizate: 10, din care:

 • 7, prin proiectul ”Viitorul aptitudinilor tale”, Phare 2002, Coeziune economică și socială;
 • 1, la solicitarea Fundației Caritas;
 • 1, la solicitarea SC Maviov SRL;
 • 1, prin proiectul ”Servicii de consiliere pentru începerea și/sau dezvoltarea unei afaceri pentru personal disponibilizat din armată”, Banca Mondială – AJOFM Iași.

Numărul persoanelor consiliate și plasate pe piața muncii: 78.
Asociația face parte din programul „Sprijin pentru MMSSF pentru consolidarea sistemului de formare profesională continuă” - Proiect Phare twinning RO02/IB/SO/03, prin care a beneficiat de instruirea echipei manageriale și de formare a 4 formatori autorizați în pregătirea adulților.

Asociația Consensual a participat (ca partener al Abaton SRL Roma, Italia) la fundamentarea politicilor europene în sectorul de educație non-formală și pregătire continuă prin programul European Consultants Organisation (ECO3) în scopul implementării proiectelor finanțate prin EuropeAid//119860/C/SV/multi – (LOT:9 Education, Employment and Social) cu expertiză recunoscută pe Educație Vocațională și Instruire – VET / Vocational Education and Training - VET (formal and non-formal) și Piața Muncii și Angajare (formală și non-formală) / LabourMarket and Employment (formal and non-formal). Parteneri: Centre de Diffusion des Technologies de l’Information (CEDITI) s.a.- Belgian, Centro Ricerche Affari Sociali (CRAS) soc.coop.a r.l.- Italian, East West Consulting (EWC)- Belgian, Equilibres & Populations (E&P)- French, Faranani Facilitation Services cc. (FFS)- South African, FINORG-French, FORMAPER – Italian, FUTURE STUDIES-Austrian, GET German Education&Training GmbH (ICON-INSTITUTE GmbH&Co.  KG) – German, INTEGRATION International Management Consultants GmbH – German, Lambard Management Consultants Ltd (LMC) – Irish, LDK Consultants - LDK Consultants Engineers and Planners – Greek, MOSTRA s.a.- Belgian, Nehem International BV-Dutch, NICARE – UK, PlanConsult Holding Ges.m.b.H. (PCH)-Austrian, Società Italiana di Monitoraggio SpA – GICO Branch (SIM-GICO)-Italian,  Gruppo Soges S.p.A.- Italian, Stichting Economisch Onderzoek Rotterdam (SEOR) BV-Dutch.