Asociația Consensual este o organizație neguvernamentală, independentă, apolitică și nonprofit, înființată în decembrie 2002.
Scopul asociației îl constituie desfășurarea de activități în domeniul educativ, cultural, al asistenței sociale și al drepturilor omului.

Obiectivele asociației:

 • implementarea și dezvoltarea unei noi atitudini față de cerințele și ofertele  societății românești;
 • sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, prin acordarea de servicii de consiliere, asistență socială și juridică.

Mod de organizare:

 • departamentul de instruire și formare profesională
 • departamentul de tineret – educație non-formală
 • departamentul social
 • departamentul de marketing

Autorizări, acreditări:

 • autorizată ca furnizor de servicii de formare profesională de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, finalizându-și cursurile cu certificate emise de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației și Cercetării.
 • acreditată pentru servicii de mediere și plasare pe piața muncii.
 • acreditată (prima organizație/instituție din județul Iași) pentru furnizarea de:
  • servicii de consiliere destinate persoanelor dezavantajate social;
  • servicii suport la domiciliul persoanelor aflate în risc de marginalizare
proiecte
noutăți

Partenerii noștri