CES

Centrul de Excelență în Servicii

Asociația Consensual este membru fondator al Centrului de Excelență în Servicii ce oferă agenților economici și persoanelor fizice interesate:

Programe de calificare/recalificare

 • administrator pensiune turistică
 • agent curățenie
 • brutar
 • bucătar
 • coșar
 • florar decorator
 • funcționar bancar
 • inspector resurse umane
 • îngrijitoare bătrâni la domiciliu
 • lucrător finisor în construcții
 • lucrător în comerț
 • lucrător social
 • ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
 • tehnician în activități de poștă

Programe de inițiere/specializare/perfecționare

 • asistent relații publice
 • barman
 • competențe antreprenoriale
 • competențe informatice
 • competențe în limba engleză
 • competențe sociale și civice
 • consilier de informare și orientare profesională
 • director în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și de maiștri
 • director vânzări
 • disk Jockey
 • expert achiziții publice
 • expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene
 • formator (formare profesională)
 • maestru ceremonii
 • manager resurse umane
 • manager proiect

Programe de dezvoltare personală

 • Coaching la locul de muncă
 • Cum să devii un antreprenor de succes
 • Dezvoltarea abilităților manageriale
 • Management, marketing și PR
 • Managementul afacerilor mici și mijlocii
 • Strategie organizațională în situații de criză
 • Viziune antreprenorială și comerț în statele UE

Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii:

 • leadership
 • lucru în echipă
 • rezolvarea de probleme
 • comunicare
 • negociere
 • muncă orientată către client (atitudine faţă de clienţi)
 • organizarea locului de muncă
 • metode de căutare a unui loc de muncă
 • igiena și securitatea muncii
 • autodezvoltare profesională (dezvoltare personală cu scopul obţinerii de performanţă)

Cursurile organizate au o durată cuprinsă între 1-9 luni, în sistem dual – alternând pregătirea teoretică cu aplicațiile practice.