Centrul de tineret

Centrul de Tineret se dorește a fi locul unde tinerii – apartenenți sau nu la o organizație constituită – găsesc expertiza, mijloacele și disponibilitatea necesară elaborării, lansării și derulării de proiecte, comunică, se informează și găsesc sprijinul necesar în rezolvarea
problemelor cu care se confruntă. Centrul de Tineret este în același timp Centru de Resurse pentru organizațiile / structurile aflate
la început de drum.

Structurile de tineret au un parcurs anevoios în drumul lor spre un ONG înregistrat legal. Elanul tinereții, dorința și sentimentul că pot
schimba lumea prin implicarea lor în diferite activități sociale sau educaționale sunt elementele care stau la baza înființării unei
asociații de tineret. Problemele apar atunci când nu reușesc să găsească susținători, în general financiari, pentru a transpune in practică
ideile care i-au unit. Lipsa de experiență, lipsa cadrului legal de înființare (cauzată în mare parte de imposibilitatea respectării - d.p.d.v
legal, a cerințelor de spațiu și capital social) nu le permite accesarea surselor de finanțare clasice (ANT, ASS etc.) și atunci… elanul
dispare, intervine blazarea și sentimentul că … în România nimic nu se poate realiza!
Din acest motiv dorim să introducem conceptele de "mentorat organizațional" și "garant organizațional".

În viziunea noastră acestea înseamnă sprijin și asistență pentru:

Centrul de Tineret este operativ din noiembrie 2005.
Serviciile oferite prin Centru de Tineret sunt gratuite.

2010
2007
2006
2005
2004

"Primul pas spre JOB-ul dorit"

Acțiune finanțată de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret / Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași
Program ce vizează creșterea șanselor și capacităților de integrare socio-profesională a tinerilor lipsiți de oportunități, prevenirea și combaterea șomajului.

Mai multe despre acest proiect

Obiectivele proiectului:

 1. Informarea directă a 250 tineri din județul Iași, într-o perioadă de 6 săptămâni, asupra necesității orientării profesionale bazată pe aptitudini.
 2. Dezvoltarea personală, dobândirea deprinderilor generale de acces pe piața muncii și orientarea profesional vocațională, pentru 60 de tineri din jud. Iași, în cadrul a 3 cursuri specifice, într-o perioadă de 2 săptămâni.
 3. Creșterea încrederii în forțele proprii pentru 60 de tineri participanți la programul de dezvoltare personală.

Proiect implementat de Asociația Consensual Iași, în parteneriat cu Fundația Umanitară Elemir Rădăuți și SC Design District SRL Iași.

"Mediul rural – potențial de afaceri neexploatat!"

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Sport și tineret prin DJT Iași
Sesiune de informare asupra oportunităților de afaceri din mediul rural.
Perioada de implementare: 25.02.2007

Mai multe despre acest proiect

Scop: stimularea asociativității și inițiere în domeniul antreprenorial
Acțiune desfășurată în localitatea Cristești, jud. Iași
Beneficiari: 30 tineri cu vârsta între 16-29 ani

"Suntem Europeni! Avem drepturi dar și obligații!"

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret prin DJT Iași
Sesiune de informare a persoanelor din mediul rural asupra noilor reglementări economice, drepturi și obligații ce ne revin ca cetățeni europeni.
Perioada de implementare: 04.03.2007

Mai multe despre acest proiect


Acțiune desfășurată în localitatea Belcești, jud. Iași
Beneficiari: 30 tineri cu vârsta între 16-29 ani

"Suntem Europeni! Avem drepturi dar și obligații!"

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret prin DJT Iași
Sesiune de informare a persoanelor din mediul rural asupra noilor reglementări economice, drepturi și obligații ce ne revin ca cetățeni europeni.
Perioada de implementare: 11.03.2007

Mai multe despre acest proiect


Acțiune desfășurată în localitatea Ruginoasa, jud. Iași
Beneficiari: 30 tineri cu vârsta între 16-29 ani

"Europass"

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret prin DJT Iași
Sesiune de informare / conștientizare a tinerilor asupra posibilităților de dezvoltarea a abilităților și compețentelor profesionale prin participarea la programul european de mobilitate "Leonardo da Vinci".
Perioada de implementare: 17.03.2007

Mai multe despre acest proiect

Acțiune desfășurată în Iași, la Centrul de Tineret al Asociației Consensual
Beneficiari: 20 tineri cu vârsta între 16-29 ani

"Suntem Europeni! Avem drepturi dar și obligații!"

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret prin DJT Iași
Sesiune de informare a persoanelor din mediul rural asupra noilor reglementări economice, drepturi și obligații ce ne revin ca cetățeni europeni.
Perioada de implementare: 08.04.2007

Mai multe despre acest proiect

Acțiune desfășurată în localitatea Coarnele Caprei, jud. Iași
Beneficiari: 30 tineri cu vârsta între 16-29 ani.

"Fotografia - mijloc de comunicare"

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret prin DJT Iași
Concurs - maraton de artă fotografică pe temă dată.
Perioada de implementare: 16.04 - 30.04.2007

Mai multe despre acest proiect


Scopul proiectului este:

 • promovarea potențialului creativ al tinerilor;
 • socializarea tinerilor şi deschiderea de noi orizonturi de cunoaştere în domeniul artelor vizuale.

Acțiune desfășurată în Iași, la Centrul de Tineret al Asociației Consensual
Beneficiari: 40 tineri cu vârsta între 16-29 ani

« Cum să obțin un JOB? »

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret prin DJT Iași
Curs practic – 15 ore, pe durata a 3 zile, desfășurat în cadrul Centrului de Tineret, cu următoarele module: evaluare / autoevaluare profesională, identificarea oportunităţilor de angajare, întocmirea CV-ului și a Scrisorii de intenție, pregătirea pentru interviu.
Perioada de implementare: 5.05 - 6.05.2007

Mai multe despre acest proiect


Actiune desfășurată în Iași, la Centrul de Tineret al Asociației Consensual
Beneficiari: 20 tineri cu vârsta între 16-29 ani

« Managementul ONG-ului de tineret »

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret prin DJT Iași
Training - 18 ore, pe durata a 3 zile. Scopul trainingului: dezvoltarea abilităților cursanților în stabilirea strategiilor de dezvoltare organizațională și asigurarea surselor de finanțare necesare implementării proiectelor organizației.
Perioada de implementare: 11, 12 și 19.05.2007

Mai multe despre acest proiect


Obiective

 • analiza resurselor organizaționale;
 • stabilirea strategiilor de dezvoltare – Plan de acțiuni;
 • identificarea şi accesarea surselor de finanțare.

Acțiune desfășurată în Iași, la sediul Centrului de Tineret al Asociației Consensual
Beneficiari: 30 tineri cu vârsta între 16-29 ani

“Mediul rural – potențial de afaceri neexploatat!”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret prin DJT Iași
Sesiune de informare asupra oportunităților de afaceri din mediul rural.
Perioada de implementare: 27.05.2007

Mai multe despre acest proiect


Acțiune desfășurată în localitatea Miclăușeni, jud. Iași
Beneficiari: 30 tineri cu vârsta între 16-29 ani

« Surse de finanțare pentru ONG-ul tău! »

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret prin DJT Iași
Training 12 ore - 2 zile. Tematica: întocmirea fișei de proiect, identificarea finanțatorilor, fundamentarea și redactarea cererii de finanțare.
Perioada de implementare: 02.06 - 3.06.2007

Mai multe despre acest proiect


Acțiune desfășurată în Iași, la sediul Centrului de Tineret al Asociației Consensual
Beneficiari: 20 tineri cu vârsta între 16-29 ani

“Turismul transfrontalier: cale de cunoaștere între tineri români și moldoveni”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret prin DJT Iași
Training - 20 ore, pe durata a 3 zile.
Perioada de implementare: 01.06 - 15.06.2007

Mai multe despre acest proiect


Scop:

 1. Întărirea și dezvoltarea de legături între SAT din România și Republica Moldova în scopul accesării de finanțări pentru activități comune de tineret.
 2. Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale a 40 tineri cu atribuții în organizarea evenimentelor turistice din județele Iași, Vaslui, Galați, Botoșani și Republica Moldova, în vederea adaptării la nevoile în schimbare ale pieței serviciilor turistice, diminuării deficitului de competențe profesionale existent, alinierii la standardele europene.

Beneficiari: 40 tineri cu vârsta între 16-29 ani.

“Campanie de promovare a voluntariatului”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret prin DJT Iași
Campanie de promovare a voluntariatului și de stimulare a participării tinerilor la acțiuni organizate de ONG de tineret în perioada vacanței de vară.
Perioada de implementare: 15.06 - 30.06. 2007

Mai multe despre acest proiect


Campania s-a desfășurat în toate liceele din Iași. Campania a debutat cu un seminar de prezentare a SAT care și-au prezentat oferta cu activități pentru semestrul 2 - 2007.
Beneficiari: tineri cu vârsta între 16-29 ani.

“Mediul rural – potențial de afaceri neexploatat!”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret prin DJT Iași
Sesiune de informare asupra oportunităților de afaceri din mediul rural.
Perioada de implementare: 17.07.2007

Mai multe despre acest proiect


Acțiune desfășurată în localitatea Tansa, jud. Iași
Beneficiari: 30 tineri cu vârsta între 16-29 ani

“Tineri împotriva delicvenței”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret prin DJT Iași
Workshop cu durata de 20 ore, 3 zile desfăşurat în tabăra de tineret „Muncel”, jud. Iași.
Perioada de implementare: 01.10 – 30.10.2007

Mai multe despre acest proiect


Beneficiari direcţi: 20 tineri, cu vârsta între 16-18 ani

„Finanțarea asociațiilor de tineret aflate la început de drum”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret prin DJT Iași
Stimularea parteneriatului între ONG/SAT și oamenii de afaceri din jud. Iași pentru asigurarea finanțării acțiunilor de/pentru tineri.
Perioada de implementare: 01.10.2007 – 15.11.2007

Mai multe despre acest proiect


Activități:

 • curs de instruire pentru 20 de tineri din 10 ONG/SAT aflate la început de drum (înregistrate legal sau nu) pentru dobândirea cunoștințelor legate de:
  • alegerea tematicii de proiect – funcție de analiza organizațională, de resursele și așteptările membrilor organizației;
  • fundamentarea și redactarea unei cereri de finanțare;
  • realizarea mapei de prezentare a proiectului;
  • identificarea, alegerea și abordarea potențialilor sponsori/parteneri.
 • târg de proiecte - pentru ONG/SAT participante la programul de instruire, cât și alte organizații de tineret interesate. Invitați: oameni de afaceri, autorități locale, fundații/asociații interesate în finanțarea/cofinanțarea/sponsorizarea activitatilor de tineret.

„Fundamentarea cererilor de finanţare”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret prin DJT Iași
Instruirea a 30 de persoane implicate în activităţi de/pentru tineret în fundamentarea şi redactarea cererilor de finanţare înaintate către Autoritatea Naţională pentru Tineret.
Perioada de implementare: 23.02.2006 – 26.02.2006

Mai multe despre acest proiect

Seminar de instruire – 20 ore, pe durata a 3 zile, desfăşurat în tabăra de tineret „Muncel”, jud Iași.
Beneficiari direcţi: 30 tineri, cu vârsta între 18-29 ani

„Codul bunelor maniere”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret prin DJT Iași
Curs practic – 10 ore, pe durata a 2 zile, cu următoarele module: folosirea tacâmurilor şi reguli de servire, reguli de comportament social.
Perioada de implementare: 23.02.2006 – 26.02.2006

Mai multe despre acest proiect

Beneficiari direcţi: 20 tineri, cu vârsta între 18-29 ani

„Formare de formatori pentru activităţi de tineret”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret
Instruirea a 20 de persoane implicate în activităţi de/pentru tineret în tehnici și metode de formare specifice educației nonformale.
Perioada de implementare: 17.05.2006 – 20.05.2006

Mai multe despre acest proiect

Workshop cu durata de 20 ore, 3 zile desfăşurat în tabăra de tineret „Muncel”, jud. Iași.
Beneficiari direcţi: 30 tineri, cu vârsta între 18-29 ani

„Metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret
Dezvoltarea abilităților cursanților în identificarea și accesarea locurilor de muncă: întocmirea CV-urilor, a scrisorii de motivație, pregatirea pentru interviu.
Perioada de implementare: 23.06.2006 – 24.06.2006

Mai multe despre acest proiect

Beneficiari direcţi: 20 tineri, cu vârsta între 18-29 ani

„Membru sau Voluntar într-un ONG ?”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret
Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor, formare de voluntari, plasarea acestora în cadrul ONG-urilor, mediatizarea activităţilor derulate de către voluntari în scopul creerii de modele pentru alţi tineri.
Perioada de implementare: 1.06.2006-25.06.2006

Mai multe despre acest proiect

Seminar de informare și instruire, 16 ore pe durata a 2 zile.
Participanti: 30 tineri, cu vârsta intre 18-29 ani

„Fii activ şi responsabil”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret
Campanie de educare a tinerilor pentru protejarea și întreținerea mediului înconjurător.
Perioada de implementare: 25.06.2006

Mai multe despre acest proiect

Implicarea tinerilor în acțiuni de ecologizare pe malul lacului Ciorbești.
Stimularea participării prin organizarea la finalul actiunii de ecologizare a unui concurs de vâslit.
Participanti: 30 tineri, cu vârsta intre 18-29 ani

„Implicarea ONG/SAT în prevenirea delincvenţei şi a victimizării tinerilor”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret
Organizarea unui seminar dezbatere pe tema combaterii și prevenirii delicvenței tinerilor prin creşterea iniţiativei şi spiritului civic în rândul comunităţii, implicarea tinerilor în activităţi de siguranţă personală şi socială.
Perioada de implementare: 01.09.2006 – 30.09.2006

Mai multe despre acest proiect

Workshop cu o durată de 3 zile desfăşurat în tabăra de tineret Muncel.
Beneficiari direcţi: 30 de reprezentanți ai ONG de tineret/SAT și Inspectoratelor de Poliție (departamentele specializate) din Regiunea de Nord Est
Partener: Inspectoratul Județean de Poliție Iași

„Cum să obţin un JOB?”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret
Curs practic pe durata a 3 zile pentru: dezvoltarea abilităților cursanților în identificarea și accesarea locurilor de muncă, întocmirea CV-urilor, a scrisorii de motivație, pregătirea pentru interviu.
Perioada de implementare: 15.09.2006 – 30.09.2006

Mai multe despre acest proiect

Beneficiari direcţi: 20 tineri, cu vârsta între 18-29 ani

„Managementul ONG de tineret”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret
Scopul trainingului: dezvoltarea abilităților cursanților în stabilirea strategiilor de dezvoltare organizațională și asigurarea surselor de finanțare necesare implementării proiectelor organizației.
Perioada de desfășurare: 18.11 - 21.11.2006

Mai multe despre acest proiect

Training - 18 ore, pe durata a 3 zile.
Obiective:

 • analiza resurselor organizaționale;
 • stabilirea strategiilor de dezvoltare – Plan de acțiuni;
 • identificarea şi accesarea surselor de finanțare;
 • implementarea proiectelor.

„Ziua tineretului – Sărbătoarea Europei”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret
Angrenarea tinerilor în activităţi sociale
Perioada de implementare: 01.05.2005 – 30.05.2005

Mai multe despre acest proiect

Activităţi :

 • 1% pentru Organizaţii de Tineret” - campanie de informare a tinerilor cu privire la oportunităţile de finanţare a acţiunilor de tineret prin direcţionarea a 1% din impozitul contribuabililor către ONG;
 • „Trofeul tinereţii” - competiţie sportivă;
 • seminarii/dezbateri pe temele:
  • „Politici şi oportunităţi educaţionale în România şi Uniunea Europeană”;
  • „Politici de tineret în România şi Uniunea Europeană”;
  • „Piaţa muncii pentru tinerii absolvenţi în România şi Uniunea Europeană”
 • „Tineri cu preocupări europene” – expoziţie de fotografii.

Beneficiari direcţi: 200 de tineri, cu vârsta între 14-29 ani
Parteneri: Asociația INDECO, Asociaţia LUMEN, Clubul de Turism şi Ecologie TURISTOR, Asociaţia Comunitară a Cercetaşilor din România, Asociaţia Normaliştilor Ieşeni, ACCED

„Managementul organizaţiilor de tineret”

Acțiune finanțată de Autoritatea Naţională pentru Tineret
Şcoala de vară – Costineşti 2005
Perioada de implementare: 11.07.2005 – 18.07.2005

Mai multe despre acest proiect

Dezvoltarea abilităților cursanților în stabilirea strategiilor de dezvoltare organizațională și asigurarea surselor de finanțare necesare implementării proiectelor organizației.
Activităţi: organizarea unui curs de instruire de 7 zile în urma căruia beneficiarii au reuşit să:

 • elaboreze un Plan de acțiuni bazat pe analiza resurselor organizației de proveniență;
 • să întocmească o cerere (aplicație) în vederea obținerii unor finanțări;
 • să se familiarizeze cu tehnicile de implementare a proiectelor.

Beneficiari direcţi: 100 tineri, cu vârsta între 18-29 ani

„Un foc, o informație, o șansă pentru tineri!”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret
Campanie de prevenire a consumului de tutun prin transmiterea unor mesaje de avertisment inscripționate pe obiecte indispensabile fumătorilor (brichete). Mesajele fac referire la efectele negative pe care tutunul le are asupra vieții tânărului și vor fi enunțate într-un mod care să atragă atenția tinerilor.
Perioada de implementare: 15.11.2005 – 15.12.2005

Mai multe despre acest proiect

Beneficiari direcţi: 520 tineri, cu vârsta între 18-29 ani

„Formare de formatori pentru activități de tineret”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret
Instruirea a 20 de persoane implicate în activități de/pentru tineret în tehnici și metode de formare specifice educației nonformale prin participarea acestora la un workshop cu durata de 12 ore/ 2 zile.
Perioada de implementare: 15.11.2005 – 15.12.2005

Mai multe despre acest proiect

Beneficiari direcţi: 20 tineri, cu vârsta între 18-29 ani

„Dreptul ce mi-a fost încălcat”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual
Program de promovare a drepturilor omului în rândul tinerilor.
Perioada de implementare: 01.06.2004 - 30.08.2004

Mai multe despre acest proiect

Activități:

 • promovarea drepturilor omului pentru tineri din instituții de ocrotire;
 • identificarea celor mai frecvente restricționări/ încălcări ale drepturilor tinerilor.

Rezultate: formarea a 15 promotori ai drepturilor omului ce vor activa în cadrul colectivităților de tineri.
Beneficiari: 20 tineri
Partener: Protopopiatul I Iași

„Viitorul tău, Prioritatea noastră”

Acțiune finanțată de Asociația Consensual și Autoritatea Națională pentru Tineret
Consiliere vocațională pentru tinerii din instituții de ocrotire.
Perioada de implementare: 01.09.2004 - 10.11.2004

Mai multe despre acest proiect

Activități desfășurate:

 • testarea abilităților, evaluarea înclinațiilor profesionale și întocmirea profilului personal;
 • orientarea profesională.

Rezultate:

 • reducerea eșecului profesional cauzat de practicarea unei meserii pentru care nu se dovedesc înclinații;
 • creșterea încrederii în forțele proprii ale beneficiarilor;
 • acceptarea necesității orientării vocațional profesionale a elevilor din anii terminali de gimnaziu.

Nr. de beneficiari: 48 tineri
Partener: Protopopiatul I Iași

„Dezvoltarea spiritului asociativ și planificarea unei mici afaceri”

Acțiune finanțată de Autoritatea Națională pentru Tineret și Asociația Geneza
Program de dezvoltare a abilităților antreprenoriale pentru tineri din comuna Belcești.
Perioada de implementare: 01.11.2004 - 30.11.2004

Mai multe despre acest proiect

Activități: cursuri, seminarii de informare în grup cu privire la aspectele economice,
legislative, necesare demarării unei afaceri, mici intreprinderi;

 • formalități de înfiintare a unei firme;
 • planuri de afacere. Idei și modele de afaceri;
 • surse de finanțare pentru o afacere/idee.

Rezultate: conștientizarea grupului țintă asupra facilităților și oportunităților ce le au la dispoziție în domeniul antreprenorial.
Beneficiari: 30 persoane
Partener: Asociația Ecoul Creștin

„Locul tău preferat”

Acțiune finanțată de Autoritatea Națională pentru Tineret, Asociația INDECO și Asociația Consensual
Promovarea tinerilor cu potențial creativ ridicat în domeniul artelor plastice.
Perioada de implementare: 14.10.2004 - 25.11.2004

Mai multe despre acest proiect

Activități desfășurate:

 1. Informarea și atragerea tinerilor talentați, din școli generale, școli profesionale sau de ucenici, pentru a executa lucrări de pictură sau grafică în vederea participării la un concurs de artă plastică.
 2. Organizarea unei expoziții cu lucrările realizate de către participanții la concurs. Expoziția a fost găzduită de Hotelul Moldova și a avut o durată de 7 zile.

Program implementat de Asociatia pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară
Partener: Asociația Consensual
Beneficiari direcți: 30 tineri

„De ce fac tinerii voluntariat”

Acțiune finanțată de Autoritatea Națională pentru Tineret și Asociația Consensual
Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din instituțiile de ocrotire, formare de voluntari, plasarea acestora în cadrul ONG-urilor.
Perioada de implementare: 01.11.2004 - 30.11.2004

Mai multe despre acest proiect

Activități desfășurate:

 • Informarea tinerilor asupra oportunităților oferite de practicarea voluntariatului;
 • Instruirea/formarea de voluntari.

Rezultate:

 • popularizarea acțiunilor și serviciilor oferite de ONG prin voluntari;
 • creșterea numărului de tineri ce își oferă serviciile în regim de voluntariat;
 • informarea tinerilor asupra avantajelor practicării voluntariatului;
 • informarea și instruirea voluntarilor asupra drepturilor și obligațiilor pe care și le asumă prin semnarea unui Contract de voluntariat;
 • atragerea de voluntari pentru servicii oferite bătrânilor aflați în dificultate.

Beneficiari direcți: 40 tineri, cu vârsta între 14-18 ani, proveniți din instituții de asistență socială
Partener: Protopopiatul I Iași