Activități sociale

Asociația Consensual este acreditată de MMFES (prima organizație/instituție din județul Iași) pentru furnizarea de servicii de consiliere
destinate persoanelor dezavantajate social și servicii suport la domiciliul persoanelor aflate în risc de marginalizare.

Finanțarea serviciilor sociale oferite prin programele "Să nu-i uităm" și "Șansa ta este asigurată în totalitate de
Asociația Consensual din surse proprii.

Programele se derulează din mai 2004 fără întrerupere!

"Să nu-i uităm"

Program destinat persoanelor de vârsta a treia.

Mai multe despre acest proiect

Beneficiari: 12 persoane cu vârsta peste 55 de ani, cu venituri sub 300 lei/pers, singure, cu diverse afecțiuni de sănătate.

Servicii oferite gratuit:

  • consiliere socială
  • servicii de suport: efectuarea de cumpărături, activități de menaj, lectură, achitarea taxelor lunare
  • servicii de acompaniament în societate: facilitatea deplasării în exterior, însoțirea în mijloacele de transport
  • activități de petrecere a timpului liber: companie, organizarea de întâlniri între persoanele asistate, participarea la manifestări cu caracter cultural, distractiv, turistic (ex. vizite la mânăstiri)
  • oferirea de sprijin material ocazional cu prilejul sărbătorilor religioase și a zilelor aniversare

Rezultate: îmbunătățirea calității vieții persoanelor de vârsta a III-a prin promovarea serviciilor sociale la domiciliul acestora.
Finanțare: Asociația Consensual
Perioada de implementare: program permanent


"Șansa ta!"

Program de consiliere și sprijin a persoanelor dezavantajate social.

Mai multe despre acest proiect

Beneficiari: 50 de persoane (anual) aflate în risc social.

Servicii oferite gratuit:

  • consiliere socială
  • evaluare și formare profesională
  • mediere și plasare pe piața muncii

Rezultate:

  • dezvoltarea personală și profesională a beneficiarilor.
  • integrarea/reintegrarea pe piața muncii și creșterea nivelului economic al beneficiarilor

Finanțare: Asociația Consensual
Perioada de implementare: program permanent