achizitii

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: “Formare profesională pentru un viitor mai bun!”
Contract POSDRU/104/5.1/G/80655Invitatie de participare

Asociația Consensual, în calitate de achizitor/beneficiar, vă invită să participați la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de „Servicii inchiriere spatiu publicitar in ziar cotidian”, cod CPV 79341000-6, conform secțiunii "Caiet de sarcini" din documentația de atribuire.


Obiectul contractului: Servicii de inchiriere spatiu publicitar in ziar cotidian.

Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Proiect finanţat din fonduri structurale europene nerambursabile - FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieței - studiu de piață desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut"


Informațiile privind achiziția sunt disponibile pe internet la adresa www.consensual.ro sau se pot obține în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail office@consensual.ro , telefon/fax 0232 258653, sau direct la sediul Asociației Consensual din Iași, str. 14 Decembrie 1989, nr. 2B, etaj 1.


Ofertele se depun la sediul Achizitorului: Iași, str. 14 Decembrie 1989, nr. 2B, etaj 1.
Data limită de depunere a ofertelor este: 12.11.2012, ora 10.00.
Data de deschidere a ofertelor este: 12.11.2012, ora 12.00.
Relații suplimentare: tel 0232 258653.
Oferta câștigătoare va fi stabilită în data de 12.11.2012, ora 15.00.


Documentatia de atribuire se poate consulta ca urmare a unei solicitări scrise la adresa office@consensual.roachizitii

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: “Formare profesională pentru un viitor mai bun!”
Contract POSDRU/104/5.1/G/80655
Nr. 2151/25.10.2012Invitatie de participare

Asociația Consensual, în calitate de achizitor/beneficiar, vă invită să participați la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de „Servicii productie spot radio, servicii difuzare materiale publicitare si de informare radio”, cod CPV 92211000-3, 79341000-6, conform secțiunii "Caiet de sarcini" din documentația de atribuire.


Obiectul contractului: Servicii productie spot radio, servicii difuzare materiale publicitare si de informare radio.

Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Proiect finanţat din fonduri structurale europene nerambursabile - FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieței - studiu de piață desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut"


Informațiile privind achiziția sunt disponibile pe internet la adresa www.consensual.ro sau se pot obține în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail office@consensual.ro , telefon/fax 0232 258653, sau direct la sediul Asociației Consensual din Iași, str. 14 Decembrie 1989, nr. 2B, etaj 1.


Ofertele se depun la sediul Achizitorului: Iași, str. 14 Decembrie 1989, nr. 2B, etaj 1.
Data limită de depunere a ofertelor este: 31.10.2012, ora 10.00.
Data de deschidere a ofertelor este: 31.10.2012, ora 12.00.
Relații suplimentare: tel 0232 258653.
Oferta câștigătoare va fi stabilită în data de 31.10.2012, ora 15.00.


Documentatia de atribuire se poate consulta ca urmare a unei solicitări scrise la adresa office@consensual.roachizitii

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: “Formare profesională pentru un viitor mai bun!”
Contract POSDRU/104/5.1/G/80655
Nr. 2134/24.10.2012Invitatie de participare

Asociația Consensual, în calitate de achizitor/beneficiar, vă invită să participați la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de „Servicii inchiriere spatiu publicitar in ziar cotidian”, cod CPV 79341000-6, conform secțiunii "Caiet de sarcini" din documentația de atribuire.


Obiectul contractului: Servicii de inchiriere spatiu publicitar in ziar cotidian.

Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Proiect finanţat din fonduri structurale europene nerambursabile - FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieței - studiu de piață desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut"


Informațiile privind achiziția sunt disponibile pe internet la adresa www.consensual.ro sau se pot obține în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail office@consensual.ro , telefon/fax 0232 258653, sau direct la sediul Asociației Consensual din Iași, str. 14 Decembrie 1989, nr. 2B, etaj 1.


Ofertele se depun la sediul Achizitorului: Iași, str. 14 Decembrie 1989, nr. 2B, etaj 1.
Data limită de depunere a ofertelor este: 30.10.2012, ora 10.00.
Data de deschidere a ofertelor este: 30.10.2012, ora 12.00.
Relații suplimentare: tel 0232 258653.
Oferta câștigătoare va fi stabilită în data de 30.10.2012, ora 15.00.


Documentatia de atribuire se poate consulta ca urmare a unei solicitări scrise la adresa office@consensual.ro