proiecte

asociația consensual - organizație competitivă
care răspunde nevoilor beneficiarilor săi

Asociația Consensual
este acreditată MMFES (prima
organizație / instituție din
județul Iași) pentru furni-
zare de servicii de consiliere
destinate persoanelor deza-
vantajate social și servicii
suport la domiciliul persoa-
nelor aflate in risc de
marginalizare
Citește mai mult
Centrul de Tineret se dorește
a fi un Centru de Resurse
unde tinerii, apartenenți sau
nu la o organizație
constituită, găsesc expertiza,
mijloacele si disponibilitatea
necesară elaborării, lansării
și derulării de proiecte,
comunică, se informează
și găsesc sprijinul necesar în
rezolvarea problemelor cu
care se confruntă.
Citește mai mult

CES

Asociația Consensual este
membru fondator al Centrului
de Excelență în Servicii, ce
oferă agenților economici si
persoanelor fizice interesate:
programe de calificare /
recalificare (bucatar, cizmar,
etc), programe de initiere /
specializare/perfectionare,
competențe cheie, comune
mai multor ocupații
Citește mai mult
Asociația este autorizată ca
furnizor de servicii de formare
profesională pentru adulți de
catre CNFPA, finalizându-și
cursurile cu certificate emise
de Ministerul Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse si Minis-
terul Educației, Cercetării și
Tineretului
Citește mai mult
noutăți

Partenerii noștri